Villkor

Uppenbara missar på fönster ska givetvis åtgärdas av oss till exempel rinningar och dålig avtorkning. Om ni har abonnemang, försäkra er om att märken är utvändigt innan ni ringer.

Om vi missat något fönster kommer vi ut och åtgärdar detta. Om ett fönster är överhoppat kan det dock bero på att det låg inbäddat i buskar, det stod mycket möbler eller annat framför så vi inte kom åt fönstret. Om ni beställt fönsterputs i mellan och det inte är utfört, kan det bero på att det inte gick att öppna.

Synpunkter på fönsterputs ska inkomma senast 48 timmar efter utfört arbete. Om ni ber oss återvända och det visar sig att det inte var vårt fel debiteras ni en utkörningsavgift på 150 kr.

Vid beställning av fönsterputs förutsätts att arbetet kan utföras. Fönster, spröjs etc. som går sönder på grund av dåligt underhåll ersätts inte av oss. Kontrollera allt sådant innan ni beställer.