Privatkund abonnemang

Vi kan för tillfället inte ta in några nya abonnemang.

Vi erbjuder abonnemang på utvändig fönsterputs utvändigt var 8:e vecka i ett rullande schema.

Fördelen med ett abonnemang är att priset blir billigare än om ni beställer. Ni behöver inte heller vara hemma när vi putsar utvändigt. Det är också endast de som har abonnemang som kan få bokade tider veckorna före midsommar och advent (extra avgift om 100 kr om det ligger utanför schemat).

Abonnemang på uterum som är upplåsta går givetvis att abonnera med in- och utvändig puts varje gång om det är upplåst.

Vi erbjuder inte abonnemang på både in- och utsidan på boningshus eftersom detta skapar mycket mer jobb. Däremot kan Ni beställa invändigt när ni önskar och då är det Ni som tar kontakt. Undantag finns och kan då ske efter överenskommelse, t.ex. att man har samma tid och veckodag vid varje tillfälle. Priset är då 1,5 gånger högre än enbart utvändig puts.

Vi åtar oss inte abonnemang på andra våningen (enstaka fönster kan dock göras).

Ni får ett fritt kostnadsförslag och det är ingen uppsägningstid.

Vad ingår?

Vi putsar glasytan med normalt nersmutsad yta. Färgborttagning eller kalkfläckar ingår inte i priset. Ni kan beställa att ta bort detta mot ett pristillägg. Vi torkar även av det mesta från karm och fönsterbleck till exempel spindelnät och pollen.

Villkor är att det går att komma åt fönster. Vi går ej in i buskar på grund av risk för fästingar etc.

Vid invändig puts ska allt vara bortplockat framför fönstret så det kan putsas. Måste vi plocka bort tillkommer ett tillägg på 100 kr.

Se vidare under villkor för mer info.

Pris

Priset beräknas på den tid det tar att putsa. Vi har ett minimumpris på 145 kr efter RUT-avdrag.

Schemat

Schemat ligger geografiskt för varje vecka. Den vecka vi jobbar i Osby kan ni inte få putsat för abonnemangspris om ni bor någon annan stans. Ni kan dock få putsat en annan vecka mot en extra avgift på 100 kr.

Saknar ni er ort i schemat så hör av er så kanske vi ändå kan ta det. Vi putsar inga abonnemang i Näsum, Bromölla, Sölvesborg centrum och på Lister.

För kunder från JPN AB som lagt ner sin verksamhet kommer det att komma i fas först under hösten eftersom de ligger efter.

Schema 1 juni 2021 till 1 januari 2022

Område 1: Tingsryd, Urshult, Ryd: vecka 21, 29, 37, 45
Område 2: Kyrkhult, Vilshult: vecka 22, 30, 38, 46
Område 3: Jämshög, Vånga, Arkelstorp, Knisslinge, Broby: vecka 23, 31, 39, 47
Område 4: Olofstöm tätort: vecka 24, 32, 40, 48
Område 5: Kylinge, Norje, Pukavik: vecka 25, 33, 41, 49
Område 6: Mörrum, Karlshamn, Asarum, Svängsta: vecka 26, 34, 42, 50
Område 7: Lönsboda, Osby, Sibbhult: vecka 27, 35, 43, 51
Område 8: Uppehåll

Uppehåll: Vecka 52, 1, 2 och 3. Veckor med uppehåll medför förskjutning i schema.